Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

BELLMUNT VILALTA, NIL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Email: nil.bellmunt@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 FÍSICA II
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 FÍSICA II