Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Horaris

1r Semestre  2n Semestre
[pdf] [pdf]