Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Objectius i competències

L’objectiu general d’aquesta titulació és formar als estudiants amb els coneixements, habilitats i aptituds, tant tècniques com de gestió empresarial, que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços de:

 • Promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.
 • Incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.
 • Aplicar els models organitzatius i processos tecnològics més adequats a cada empresa.
 • Adaptar-se als nous escenaris que puguin trobar-se en un món professional especialment canviant.

Es treballa des d'una perspectiva global de l'organització i en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, administració o comptabilitat.

La doble titulació proporciona als titulats una formació àmplia, sòlida i integral tant dels aspectes més tècnics de l'enginyeria com en aspectes de gestió i direcció dins el món empresarial.

Sortides professionals:

 • Direcció d'empreses
 • Responsable d'operacions i logística
 • Gestor d'equips multidisciplinaris
 • Planificació estratègica i mercats globals
 • Responsable d'innovació de processos i productes
 • Gestió de màrqueting i vendes
 • Consultoria, etc.

Per obtenir aquest perfil professional, la institució que imparteix la titulació ha de garantir que es compleixen uns objectius i que s'adquireixen unes competències que podeu consultar a la següent TAULA DE COMPETÈNCIES i a la pàgina web de la titulació d'ADE.