Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
102321 CÀLCUL T 9
102326 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 9
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102320 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102321 CÀLCUL T 9
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
101306 DRET MERCANTIL T 6
102329 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101307 ECONOMIA I T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102327 QUÍMICA T 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
102324 FÍSICA I T 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
102322 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102338 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102327 QUÍMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
102499 DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
102333 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
102325 FÍSICA II T 6
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6