Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102321 CÀLCUL T 9
102326 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 9
103300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
103301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
103302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102320 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102329 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
103305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
103306 DRET MERCANTIL T 6
103307 ECONOMIA I T 6
103309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102322 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102324 FÍSICA I T 6
102327 QUÍMICA T 6
102338 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
103310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
103318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102327 QUÍMICA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102325 FÍSICA II T 6
102333 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
102499 DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
103308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
103315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
103319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102330 TEORIA DE MECANISMES B 6
102331 TERMODINÀMICA I TRANSMISSIÓ DE CALOR B 6
102336 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
103313 ECONOMIA II B 6
103314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
103316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102332 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102334 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102335 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
103311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
103312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
103317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6