Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
102326 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 9
102321 CÀLCUL T 9
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101307 ECONOMIA I T 6
102320 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102329 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101306 DRET MERCANTIL T 6
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6