Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

369 ECTS, 5 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior i Facultat de Dret, Economia i Turisme

Any d'inici

2021-22

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i angles

Places

10

Coordinació

Albert Saiz Vela eps.coordgeoilade@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del doble Grau

El doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses ofereix una formació integrada i multidisciplinària, completa i actualitzada, que permet donar resposta a les necessitats de les empreses i institucions de caràcter industrial i de serveis, i a les constants innovacions i transformacions que aquestes han d’afrontar. D'aquesta manera, prepara els graduats per poder combinar coneixements i competències de l'enginyeria i sistemes de producció, operacions i logística, amb coneixements i competències de gestió empresarial i direcció estratègica.

T’interessa aquest doble grau si vols:

 • Tenir una visió àmplia de l’empresa: vessants tècnica i estratègica
 • Aprofundir en l’organització i gestió d’empreses
 • Millorar els sistemes productius, organitzatius i logístics
 • Desenvolupar plans estratègics i de gestió de la innovació
 • Liderar equips de treball i desenvolupar tasques de gestió

Per què has d'estudiar aquest doble Grau al campus d'Igualada?

 • Un perfil molt versàtil. Forma professionals versàtils i altament qualificats: enginyers amb forts coneixements i habilitats de gestió i direcció estratègica, un perfil molt demandat per les empreses.
 • Experiència formativa completa.
  • Metodologies d'aprenentatge actiu i incorporació de metodologies HyFlex amb aules de doble presencialitat.
  • Projectes integradors que permeten un treball interdisciplinari entre diferents assignatures que simula situacions reals.
  • Pràctiques tutelades en empresa obligatòries que complementen la formació rebuda a l'aula i afavoreixen la inserció laboral.
  • Desenvolupament de competències: hard skills i soft skills. Competències tècniques i de gestió dels líders del futur.
 • Instal·lacions i entorn. Entorn proper on gaudir d’aficions esportives i culturals.
 • Dues titulacions seguint un itinerari de cinc cursos: el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i el Grau en Administració i Direcció d'Empreses. En l'actualitat resulta encara més interessant atès que cursar una segona titulació té un cost més elevat.
 • Doble grau únic a preus públics a Catalunya

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses obtenen uns sòlids coneixements i desenvolupen les competències necessàries per liderar i gestionar projectes, tant del sector industrial com de serveis, i per ocupar càrrecs de responsabilitat en les diferents àrees d'una empresa.

 • Direcció d'empreses, principalment industrials i del sector tecnològic.
 • Lideratge d'equips de treball multidisciplinaris, gestor d'equips i de persones.
 • Responsable de les àrees de producció, logística, sistemes d'informació, i I+D.
 • Responsable de les àrees de qualitat, medi ambient i responsabilitat social corporativa.
 • Responsable d'innovació de processos i productes.
 • Responsable de compres, màrqueting i vendes, i finances.
 • Responsable de recursos humans.
 • Consultor/a en l'anàlisi i implementació d’estratègies i de projectes de millora contínua.
 • Emprenedor/a en el desenvolupament de projectes empresarials / Start-ups, principalment industrials i del sector tecnològic.
 • Altres sortides professionals: investigador/a d'institucions públiques o privades, ensenyament, banca, administració pública.