Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

CUADROS DOMENECH, SARA

Categoria: INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: sara.cuadros@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 2 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Grau en Enginyeria Química - UdL 2 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 2 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Grau en Enginyeria Química - UdL 4 ANÀLISI I QUÍMICA AMBIENTAL APLICADA