Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

BERNADET SOLE, ANTONI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: antoni.bernadet@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA