Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

ESTEBAN DALMAU, BERNAT

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: bernat.esteban@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 CIÈNCIA DELS MATERIALS
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 CIÈNCIA DELS MATERIALS
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 CIÈNCIA DELS MATERIALS
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 EXPRESSIÓ GRÀFICA
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 2 TEORIA DE MECANISMES
Grau en Enginyeria Química - UdL 2 TEORIA DE MECANISMES
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 2 TEORIA DE MECANISMES
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 CIÈNCIA DELS MATERIALS
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 3 TEORIA DE MECANISMES

Recerca

Grup de recerca: SEMB (Sustainable Energy, Machinery and Buildings)
Tesis Any Direcció
Viabilitat Tècnica i ambiental de biocombustibles: oli de colza i estella forestal 2011 Riba Ruiz, Jordi-Roger; Rius Carrasco, Toni
Publicacions Any Autors Tipus
Proposal and application of a new method to determine leather shrinkage temperature 2021 Esteban, Bernat; Baquero, Grau; Cuadros, Rosa; Morera, Josep Maria Article d'investigació
A new system to measure leather Shrinkage temperature 2019 Morera, J.M.; Esteban, B.; Baquero, G.; Cuadros, R. Acta congrés
Environmental and cost optimal design of a biomasse-Winde-PV electricity generation system 2018 González, A.; Riba, J.; Esteban, B.; Rius, A. Article d'investigació
Comparative cost evaluation of heating oil and small-scale wood chips produced from Euro-Mediterranean forests 2015 Esteban, B.; Riba, J.-R.; Baquero, G.; Rius, A. Article d'investigació
Water in vegetable/diesel oil emulsions to be used as biofuels 2014 Esteban, B.; González, A.; Gibert, M.; Baquero, G. Acta congrés
A simple laboratory experiment to measure the surface tension of a liquid in contact with air 2014 Riba, J.; Esteban, B. Article docent
Cost-effective design for electricity generation from a Hybrid wind - solar system in a rural township in Catalonia 2014 González, A.; Rius, A.; Puig, R.; Esteban, B. Acta congrés
Environmental assessment of small-scale production of wood chips as a fuel for residential heating boilers 2014 Esteban, B.; Riba, J.-R.; Baquero, G.; Puig, R.; Rius, A. Article d'investigació
Environmental life cycle assessment of rapeseed straight vegetable oil as self-supply agricultural biofuel 2013 Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.R.; Rius, A. Article d'investigació
Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils 2012 Esteban, B; Riba, J.-R.; Baquero, G.; Rius, A.; Puig, R. Article d'investigació
Study of rapeseed oil degradation in different storage conditions 2012 Esteban, B.; Baquero, G.; Rius, A.; Puig, R.; Riba, J. Acta congrés
Comparative life cycle analysis between traditional and organic farming local rotations to produce straight vegetable oil used as self-supply biofuel in agriculture 2012 Baquero, G.; Esteban, B.; Rius, A.; Puig, R.; Riba, J. Acta congrés
Economic assessment of forest chips versus heating oil in domestic boilers in the mediterranean region 2012 Esteban, B.; Baquero, G.; Riba, J.; Puig, R.; Rius, A. Acta congrés
Characterization of the surface tension of vegetable oils to be used as fuel in diesel engines 2012 Esteban, B.; Riba, J.; Baquero, G.; Puig, R.; Rius, A. Article d'investigació
Use of Rapeseed Straight Vegetable Oil as Fuel Produced in Small-Scale Exploitations 2011 Baquero, G.; Esteban, B.; Riba, J.; Puig, R.; Rius, A. Capítol de llibre d'investigació
An evaluation of the life cycle cost of rapeseed oil as a straight vegetable oil fuel to replace petroleum diesel in agriculture 2011 Baquero, G.; Esteban, B.; Riba, J.; Rius, A.; Puig, R. Article d'investigació
Is it environmentally advantageous to use vegetable oil directly as biofuel instead of converting it to biodiesel? 2011 Esteban, B.; Baquero, G.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. Article d'investigació
Sustainability assessment of straight vegetable oil used as self-supply biofuel in agriculture 2011 Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. Acta congrés
An eddy-current-based sensor for preventing knots in metallic wire drawing processes 2011 Esteban, B.; Riba, J.; Baquero, G.; Ferrater, C. Article d'investigació
LCA of forest chips versus diesel boilers in the Mediterranean region 2011 Esteban, B.; Baquero, G.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. Acta congrés
Estudi econòmic de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles 2010 Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. Informes de recerca
Tècnica de grup d'experts aplicat a l'assignatura de materials 2010 Esteban, B.; Baquero, G. Acta congrés
Small-scale production of straight vegetable oil from rapeseed and its use as biofuel in the Spanish territory 2010 Baquero, G.; Esteban, B.; Rius, A.; Riba, J.; Puig, R. Article d'investigació
Caracterización de las propiedades físicas de aceites vegetales para ser utilizados como carburante en motores diesel 2010 Riba, J.; Esteban, B.; Baquero, G.; Puig, R.; Rius, A. Article d'investigació
Utilització de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles 2010 Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. Informes de recerca