Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

PRAT MALPARTIDA, MIREIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: mireia.prat@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 FONAMENTS DE COMPTABILITAT
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 PLANIFICACIÓ COMPTABLE
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 FONAMENTS DE COMPTABILITAT
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 PLANIFICACIÓ COMPTABLE