Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

CASALS ROMA, MONTSERRAT

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA APLICADA
Email: montserrat.casals@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ESTADÍSTICA BÀSICA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 ESTADÍSTICA BÀSICA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 2 ESTADÍSTICA AVANÇADA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 ESTADÍSTICA AVANÇADA
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 ESTADÍSTICA BÀSICA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 ESTADÍSTICA BÀSICA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 ESTADÍSTICA BÀSICA
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 3 ESTADÍSTICA AVANÇADA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 ESTADÍSTICA AVANÇADA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 3 ESTADÍSTICA AVANÇADA