Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

GOMEZ ADILLON, MARIA JESUS

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA APLICADA
Email: mjesus.gomez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Màrqueting de Mitjans Socials - UdL 1 MÈTODES QUANTITATIUS AVANÇATS D'ANÀLISI EN MÀRQUETING
MU en Màrqueting de Mitjans Socials - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Turisme - UdL 1 ESTADÍSTICA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ESTADÍSTICA BÀSICA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 ESTADÍSTICA BÀSICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 ESTADÍSTICA
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 ESTADÍSTICA BÀSICA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 ESTADÍSTICA BÀSICA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 ESTADÍSTICA BÀSICA
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom) Grup de recerca: Societat sostenible i dret: globalització, inclusió social i medi ambient(SOIUS)
Tesis Any Direcció
Anàlisi de les sèries del mercat laboral a Lleida 1999 Baró Llinàs, Joan
Publicacions Any Autors Tipus
Utilización de la Videoconferencia para una docencia no presencial en Estadística y Econometria 2021 Cabasés, M.A.; Gómez, M.J. Capítol de llibre d'investigació
Trafficking in human beings in Spain: What do the data on detected victims tell us? 2021 Villacampa, C.; Gómez, M.J.; Torres, C. Article d'investigació
Interacción de la estadística con el entorno a través de medios audiovisuales 2020 M. A. Cabasés; M.Jesús Gómez ;J. Domingo Acta congrés
Aprendizaje de la estadística a través de la interacción con el entorno y el uso de medios audiovisuales 2020 M. Àngels Cabasés; M. Jesús Gómez; Josep Domingo Capítol de llibre d'investigació
Perfiles y desafios de la Garantia Juvenil: Una aproximacion con novelas gráficas 2019 Gómez i altres Llibre d'investigació
La valoració de la implantació de la Garantia Juvenil a Catalunya 2019 Gómez, M.J. i altres Llibre d'investigació
L'ocupació de qualitat: una resposta a la precarietat laboral actuaL 2018 Carles Feixa; M. Àngels Cabasés; Agnès Pardell; M. Jesús Gómez; Francesc Abella; Miquel Úbeda; Dr. Jose Sánchez; Tanja Strecker i Eduard Ballesté Article d'investigació
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España Jóvenes, Trabajo y Futuro 2018 M. A. Cabasés; M.Jesús Gómez ;A. Pardell; Capítol de llibre d'investigació
L'ocupació de qualitat: una resposta a la precarietat laboral actual 2018 Feixa, C.; Cabasés, M.A. Pardell , A.; Gómez, M.J.; Abella, F.; Úbeda, M.; Sánchez, J.; Strecker, T. i Ballesté, E Publicacions Multimèdia
La formación universitaria dual como instrumento de inserción 2017 Badia-Pacual, F.; Gómez-Adillon, M.J.; Torres-Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
Online child sexual grooming: empirical findings on victimization and legal requirements 2017 Villacampa Estiarte, C; Gómez Adillón, M. J. Article d'investigació
Ocupació 2017 M. A. Cabasés; A. Pardell: M.J. Gómez; A. Bovet Capítol de llibre d'investigació
Formació dual i inserció laboral dels universitaris a Catalunya 2016 Torres Solé, Teresa; Gómez Adillón, M. Jesús Article d'investigació
Precariedad y temporalidad, principales características del empleo juvenil en España 2016 Cabasés, M.A.; Gómez, M:J.; Pardell, A. Article d'investigació
Fiabilidad de las críticas hoteleras autenticadas y no autenticadas: el caso de TripAdvisor y Booking.com 2016 Balagué, C.; Martin-Fuentes, E.; Gómez-Adillon, M.J. Article d'investigació
Nuevas tecnologías y victimización sexual de menores por online grooming 2016 VILLACAMPA ESTIARTE, C.; GÓMEZ ADILLÓN, M. J Article d'investigació
Factores determinantes del uso de Internet en la comercialización del aceite de oliva. Análisis del sector en Cataluña 2016 Cristobal-Fransi E.; Montegut Y.; Gómez Adillón, M. J. Article d'investigació
Análisis de los factores de elección de la Universidad de Lleida. La demanda universitaria en la provincia de Lleida. 2016 Solsona, J. Gómez M.J. i Saladrigues R. Acta congrés
Presencia Online del sector Vitivinícola: análisis de las páginas de inicio de las bodegas catalanas 2015 Shkvarylo N.; Cristóbal E.; Montegut Y.; Gómez-Adillón M. J. Llibre d'investigació
Precariousness and temporality, main characteristics of the youth employment in Spain 2015 Gómez, M.J.; Cabasés, M. A.; Pardell, A. Acta congrés
Impact of Recession on the Catalan Labor Market and the Unequal Distribution of Salary from a Gender Perspective 2014 Cabasés, M.A.; Gómez M.J. Article d'investigació
Presencia Online de las Cooperativas Agroalimentarias: análisis de las páginas de inicio de las cooperativas oleícolas. 2014 Álvarez I.; Montegut Y.; Cristóbal E.; Gómez-Adillón M. J. Llibre d'investigació
La implementación de las TIC en la gestión de las cooperativas agroalimentarias: el caso de la provincia de Lleida 2013 Montegut Salla, Y; Cristobal Fransi, E.; Gómez Adillón, M. J. Article d'investigació
ICT and agricultural cooperatives: Are they prepared to take advantage of business opportunities? 2013 Montegut Y..; Cristóbal E.; Gómez-Adillón, M. J. Capítol de llibre d'investigació
Understanding the situation and factors of ICT adoption in agricultural cooperatives 2013 Montegut Y.; Cristóbal E.; Gómez Adillón, M. J. Article d'investigació
El espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias 2012 Puyalto Franco, M. Jose, Gomez, Padial,Castillo, Toldrà Roca. Acta congrés
Impacto de las inversiones del sector público estatal en Cataluña y su incidencia sobre el déficit fiscal en el periodo 2007-2009 2012 Cabasés, M.A.; Gómez, M. J. Acta congrés
Incidència de les metodologies docents i dels hàbits d'estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels Graus de la Facult 2012 Armengol Rosinés, M.T; Castillo Solsona, M; Gómez Adillon, M.J; Tena Tarruella, A; Vendrell Vilanova, A. Acta congrés
Incidencia de los hábitos de estudio sobre el rendimiento académico: una comparación entre estudiantes universitarios de primer curso de planes antiguos y de grados de la Facultad de Derecho y Economi 2011 Puyalto Franco, M.J; Armengol Rosines, M.T; Castillo Solsona, M.M;Gómez Adillón, M.J; Padial Albás,A; Tena Tarruella, A; Toldrà Roca, M.D; Vendrell Vilanova, A. Acta congrés
Disseny i implementació d'una eina per a mesurar la incidència de les metodologies d'aprenentatge i els hàbits d'estudi en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de Dret i Adm 2010 Puyaltó, Gómez Adillón, Toldrà, Armengol, Padial, Vendrell, Castillo i Tena Acta congrés
Seminari B3. Anàlisi Quantitativa 2010 Cabasés Piqué, M.Àngels; Gómez Adillón, M.Jesús Llibre docent
Noves metodologies docents als Graus d'ADE i Dret 2010 Farré, M; Gómez Adillón, M; Alonso,J; Allepuz, R; Mancho,G; Ruiz, F; Silveira,H. Acta congrés
Publicacions electroniques estadística Grau ADE curs 2010-11 2010 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques estadística Grau Turisme curs 2010-11 2010 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Measuring Service Quality in Sport Management: An Application of the SERVQUAL Scale 2010 Cristóbal E.; Gómez M. J.; Thorsson A.; Daries N. Article d'investigació
Anàlisi de sèries del mercat laboral de Lleida 2009 M.Jesús Gómez Adillón Llibre d'investigació
Publicacions electroniques estadística curs 2009-10 2009 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques anàlisi de series temporals curs 2009-10 2009 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Análisis del comportamiento del consumidor turístico de una ciudad de interior 2008 Gómez, M.J., Cabases, M.A. Acta congrés
Publicacions electroniques estadística curs 2008-2009 2008 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques anàlisi de series temporals curs 2008-2009 2008 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques estadística curs 2007-2008 2007 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques anàlisi de series temporals curs 2007-2008 2007 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques estadística curs 2006-2007 2006 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques anàlisi de series temporals curs 2006-2007 2006 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Implicacions del comerç electrònic en la gestió empresarial 2005 Gómez Adillón M.J.; Cristóbal E. Article d'investigació
Desarrollo del comercio electrónico en la gestión empresarial: análisis de su situación en España 2005 Cristóbal E., Gómez M.J. Article d'investigació
Publicacions electroniques anàlisi de series temporals curs 2005-2006 2005 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
Publicacions electroniques estadística curs 2005-2006 2005 M.Jesús Gómez Adillón Publicacions Multimèdia docents
La evaluación de la calidad de los servicios en la gestión de entidades deportivas: una adaptación de la escala servqual. 2004 Cristobal E, Gómez-Adillón MJ. Article d'investigació
La situación de la venta de contenidos online en España: un estudio del lector de prensa digital 2004 Cristóbal E, Gómez MJ. Article d'investigació
ANUARIO 2002. Fundación Ciudad de Lleida 2003 Cristóbal, E. i Gómez, M.J. Capítol de llibre d'investigació
Obtenció de factors econòmics en l'àmbit de les comarques de la província de Lleida 2002 Cabasés MA; Gómez-Adillón MJ. Ressenya
I Congreso Nacional de Comercio Electrónico Aplicado 2002 Cristóbal, E. i Gómez, M.J. Capítol de llibre d'investigació
The Servqual. Instrument Adapted to Sports Enterprises 2002 Cristobal E, Gómez-Adillón MJ. Article d'investigació
Estratificación económica de las comarcas de Lleida 2001 Baró J, Cabasés MA, Gómez-Adillón, MJ. Llibre d'investigació
Análisis de la concentración de los Fondos Estructurales por CCAA 2001 Cabasés MA, Gómez-Adillón MJ. Article d'investigació
La inflació a les comarques de Lleida 2001 Mir P, Gómez-Adillón MJ Editor llibre d'investigació
Asignación muestral en auditoría. Estratificación de una población exponencial 1999 Baró J, Gómez MJ, Mestres M. Article d'investigació
Agrupaciones de las Comunidades Autónomas según la distribución de la ocupación 1999 Baró J; Cabasés MA; Gómez-Adillón MJ Article d'investigació
Estudi sobre necessitats de formació en les empreses lleidatanes 1999 J. Baró, M.A. Cabasés, M.J. Gómez Editor llibre d'investigació
Ocupación de directivos y administrativos en España 1999 Baró J, Gómez MJ. Article d'investigació
Sèries d'ocupació agrària a Lleida. Modelització i previsions 1999 M. J. Gómez, J. Baró Capítol de llibre d'investigació
Aplicació de l'anàlisi factorial a l'estudi econòmic de les comarques de la província de Lleida 1999 J. Baró; M. A. Cabasés; M. J. Gómez Capítol de llibre d'investigació
Lectures d'economia lleidatana 1999 Baró J.; Allepuz R.; Armengol M.T.; Cabasés M.A.; Elias E.; Farré M.; Gómez M.J.; Sala M.; Torres T. Capítol de llibre d'investigació
Anàlisi de la concentració del FEDER per càpita 1998 Cabasés MA, Gómez-Adillón MJ. Article d'investigació
Análisis Estadística y Econométrica Regional 1998 Cabasés MA, Gómez-Adillón MJ. Article en diari