Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

FARRE PERDIGUER, MARIA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: mariona.farre@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 2 ECONOMIA II
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 ECONOMIA II
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 3 ECONOMIA II
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 4 ECONOMIA II
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
La podredumbre parda del melocotón en postcosecha: epidemiología, control y valoración económica de las pérdidas ocasionadas por la enfermedad tras la recolección. POSTMONCONROL 01/01/2012 31/12/2014 JOSEP USALL RODIE
Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya. Aportacions per a un debat. 01/04/2007 31/03/2008 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
L'avaluació de l'aprenentatge per competències: eines per al professorat i l'alumnat 01/11/2011 01/11/2011 MARIA FARRÉ PERDIGUER
Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela 02/01/2016 31/12/2018 JORDI GARRETA BOCHACA
Itinerarios de formacion e inserción profesional de los diplomados universitarios (los diplomados en ciencias empresariales) 02/06/1999 01/06/2002 JOAN PERE ENCISO RODRÍGUEZ
Análisis de la dinámica estructural de los sectores económicos de Lleida 11/12/1998 10/12/2001 PERE MIR ARTIGUES
Aplicació de noves metodologies docents a la planificació i al desenvolupament de les matèries dels graus en ADE i Dret 12/01/2009 11/07/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
La competitivitat de la indústria catalana amb l'estranger i la resta d'Espanya, des de la integració a la UE fins a la UEM: canvis i conseqüències 15/11/2007 14/11/2008 TERESA TORRES SOLÉ
Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans: l'abocador de Gimenells, una realitat per l'aprenentatge basat en l'estudi de casos 21/12/2007 20/12/2009 M. CARMEN IGLESIAS RODRÍGUEZ
Implantació del grau en administració i direcció d'empreses a la UdL en el marc de l'espai europeu d'educació superior 30/06/2008 29/06/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Intervenció pedagògica a les assignatures en Anglès a la FDE i l'ETSEA. 30/12/2009 29/12/2010 GUZMAN MANCHO BARÉS
Tesis Any Direcció
Economia Política dels Espais Naturals Protegits. Estudi d'un cas concret: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1998 Mir Artigues, Pere
Publicacions Any Autors Tipus
La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l'educació superior 2023 Petreñas, C.; Ianos, A.; Ubalde, J.; Lapresta, C.; Sabando, D.; Florensa, R.; Farré, M.; Sala, M. Article d'investigació
Cooperatives' Export Performance: Is Size Relevant? 2022 Sala Ríos, M.; Torres Solé, T.; Farré Perdiguer, M. Article d'investigació
Export behaviour and innovation: a challenge to be met by cooperatives 2021 Sala Ríos, M.; Farré Perdiguer, M. Article d'investigació
Educación inclusiva: una universidad para todos 2020 Farré Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa Capítol de llibre d'investigació
Cooperative employment cycles in Spain. Does regional localization matter? 2020 Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M.;Torres-Solé, T. Article d'investigació
Can a Multi-Criteria Methodology Fit with Non-Profit Institutions Decision-Making? An Application in a Spanish Non-Profit Association 2020 Sala Rios, M.; Torres Solé, T.; Farré Perdiguer, M. Article d'investigació
Exporting and firms' performance¿What about cooperatives? Evidence from Spain 2020 Sala-Ríos, M; Farré-Perdiguer, M; Torres-Solé, T Article d'investigació
Gestión de la interculturalidad en la escuela catalana 2019 Torres-Solé, T.; Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M. Capítol de llibre d'investigació
Del primer al segundo Plan Estratégico de Turismo en Cataluña 2019 Torres-Solé, T.; Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M. Article d'investigació
Demografía de las cooperativas en tiempos de crisis 2018 Sala Ríos, M; Torres-Solé, T; Farré-Perdiguer, M Article d'investigació
Cap a una universitat inclusiva: algunes reflexions. 2018 Farré Perdiguer, M.; Sala Rios, M.; Torres Solé, T. Article d'investigació
How do housing prices and business cycles interact in Spain? An empirical analysis 2018 Sala-Rios, M; Farré-Perdiguer, M; Torres-Solé, T. Article d'investigació
Análisis macro de la diversidad educativa: el caso de Cataluña 2018 Farré-Perdiguer, M.; Sala-Ríos, M.; Torres-Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
Immigrants' employment and the business cycle in Spain: taking account of gender and origin 2018 Sala-Rios, M; Torres-Solé, T; Farré-Perdiguer, M Article d'investigació
El Desarrollo Sostenible en el Currículo Universitario: Un estudio aplicado al Grado en ADE. 2018 Torres Solé,T.; Sala Ríos,M.; Farré Perdiguer,M. Capítol de llibre d'investigació
La sostenibilidad de las marcas turíticas catalanas 2018 Torres-Sole, T.; Sala-Ríos,M. y Farré-Perdiguer, M. Capítol de llibre d'investigació
L'impacte econòmic de la inversió en educació:els efectes de la crisi i escenari de futur. 2017 Farré, M. i Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Immigrants' Employment in Spanish Cooperatives: Outcomes in Relation to the Business Cycle 2017 Sala-Rios, M; Farré-Perdiguer, M; Torres-Solé, T Article d'investigació
A avaliação de desempenho no ensino superior: O caso das universidades públicas catalãs 2017 Farré-Perdiguer, M.; Sala-Ríos, M.; Torres-Solé, T. Capítol de llibre d'investigació
Credit and business cycles' relationship: evidence from Spain 2016 Sala-Rios, M; Torres-Solé, T; Farré-Perdiguer M Article d'investigació
Evaluación de redes de colaboración en espacios de encuentro para la innovación: los Parques Científicos y Tecnológicos y su relación con la Universidad. 2016 Farré Perdiguer, Mariona: Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa. Acta congrés
Redes de colaboración en los Parques Científicos y Tecnológicos. El papel de las universidades. 2016 Farré Perdiguer,M;Sala Ríos,M;Torres Solé,T. Capítol de llibre d'investigació
Network analysis for the study of technological collaboration in spaces for innovation. Science and technology parks and their relationship with the university 2016 Farré-Perdiguer, M.; Sala-Rios, M.; Torres-Sole, T. Article d'investigació
Análisis bibliométrico de los artículos de innovación educativa. 2016 Torres-Solé T.; Sala-Ríos, M.; Farré-Perdiguer, M. Article docent
Grado de sostenibilidad de los ámbitos turísticos catalanes 2015 Torres, T.; Sala, M.; Farré,M Article d'investigació
El empleo de las cooperativas. Un análisis comparativo de sus fases cíclicas y de su grado de sincronización 2015 Sala M; Torres T; Farré, M. Article d'investigació
La educación como factor de crecimiento económico en los países menos desarrollados. 2015 Torres T; Sala M; Farré, M. Article d'investigació
A cooperative learning experience to evaluate competences in economic sphere 2014 Farré, M.; Sala, M.; Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
O impacto económico e no conhecimento da Universidade de Lleida (Espanha) 2014 Enciso, J.P; Farré, M; Sala,M i Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
Estrategias empresariales de la gran distribución de fruta fresca en España. Cambios y tendencias 2014 Farré,M.; Sala,M. Article d'investigació
El ciclo económico de Cataluña. Un análisis comparativo con la Unión Económica y Monetaria 2014 Sala M, Torres T, Farré M. Article d'investigació
Una experiencia de aprendizaje cooperativo para la evaluación de competencias en el ámbito de la economía 2014 Farré, M.; Sala,.M.; Torres,T. Capítol de llibre docent
Un análisis del comportamiento cíclico de las cooperativas y sociedades laborales españolas y de su relación con la actividad económica 2014 Sala M; Farré, M; Torres T. Article d'investigació
La difusión de la innovación docente: el papel de las TIC 2014 Torres T, Sala M, Farré M. Acta congrés
La demanda turística de la economía española:caracterización cíclica y sincronización 2014 Sala M; Torres T; Farré, M. Article d'investigació
Estudio bibliométrico sobre la innovación docente:el papel de las TIC. 2014 Torres, T; Sala, M y Farré, M Capítol de llibre docent
Uma experiência de aprendizagem cooperativa para a avaliação de competências no campo da economia 2014 Farré, M.; Sala,M., Torres,T. Capítol de llibre d'investigació
Characterization of cyclical phases in the manufacturing industry in Spain 2014 Sala M; Torres T; Farré, M. Article d'investigació
Caracterización del ciclo económico de Cataluña. Un análisis comparativo respecto a la UEM 2013 Sala, M.; Torres, T.; Farré, M. Acta congrés
La contribución de la inmigración en el ciclo de crecimiento económico español (1996-2007) y el cambio de tendencia. 2013 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M. i Torres, T. Acta congrés
El turismo sostenible en las marcas turísticas de Cataluña 2013 Torres T, Sala M, Farré M. Article d'investigació
Experiencia de aprendizaje cooperativo: la técnica del puzzle 2012 Farré, Mariona; Allepuz, Rafael Capítol de llibre docent
España en la Unión Europea: 25 años despúes 2012 Farre, M.; Torres, T. (editoras) Editor llibre d'investigació
España en la Unión Europea.25 años después: Introducción 2012 Farré, M;Torres,T Capítol de llibre d'investigació
El impacto sobre el conocimiento:el caso de la Universidad de Lleida 2012 Torres-Solé, T.; Enciso-Rodriguez, P.; Farré-Perdiguer, M.; Sala-Ríos, M. Acta congrés
El ciclo económico de Cataluña. Un análisis de la simetría respecto a España y a la UEM 2011 Sala M.,Farré M., Torres T Article d'investigació
Fluctuaciones cíclicas, shocks y asimetrías. Un análisis desagregado para las regiones e industrias españolas. 2011 Sala M, Farré M, Torres, T. Article d'investigació
Intervenció Pedagògica a les assignatures en anglès a la FDE i l'ETSEA 2010 Mancho G, Farré, M. et al. Publicació electrònica
Apunts d'Economia I 2010 Farré M Apunts docents
Apunts d'Economia del Medi Ambient 2010 Farré M Apunts docents
Apunts d'Economia de la Salut 2010 Farré M, Sala,M i Torres,T Apunts docents
Business cycle fluctuations: comparative analyses between new members (CEECs) and EMU countries 2010 Sala M, Torres T, Farré M, Allepuz R. Acta congrés
Noves metodologies docents als Graus d'ADE i Dret 2010 Farré, M; Gómez Adillón, M; Alonso,J; Allepuz, R; Mancho,G; Ruiz, F; Silveira,H. Acta congrés
L'impacte econòmic de la Universitat de Lleida 2010 Enciso P, Farré M, Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
Experiència multidisciplinar d'aprenentatge basada en l'estudi de cas: Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans. L'abocador de Gimenells 2010 Iglesias, Carmen; Alcázar, Jorge; Aldomà, Ignasi; Bovet, Isabel; Chocarro, Cristina; Farré, Mariona; Gil, Rosa; Garcia, Roberto; Michelena, Antonio; Molina, Fidel; Morell, Ramon; Nogareda, Carmina; Ol Llibre docent
Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans: l'abocador de Gimenells 2010 Alcázar, J.; Aldomà, I.; Chocarro, C.; Farré, M.; Gil, R.M.; Michelena, A.; Molina, F.; Morell, R.; Nogareda, C.; Oliva, M.; Pastor. J.N.; Piqué, M.T.; Sala, N.; Santiveri, F.; Serrano, L. Llibre docent
Implantació del Grau en ADE a la UdL en el marc de l'EEES 2010 Allepuz R, Alonso J, Farré M, Padial A, Puyalto MJ. Publicació electrònica
Noves metodologies docents als Graus d'ADE i Dret 2010 Farré, M; Gómez Adillón, M; Alonso,J; Allepuz, R; Mancho,G; Ruiz, F; Silveira,H. Publicació electrònica
L'impacte Econòmic de la Universitat de Lleida 2010 Enciso, J.P; Farré, M; Sala, M; Torres,S Article en premsa
Experiència multidisciplinar d'aprenentatge basada en l'estudi de cas: anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans.L'abocador de Gimenells 2010 Iglesias, C.; Alcázar, J.; Aldomà, I.; Bovet, I.; Chocarro, C.; Farré, M.; Gil, R.; García, R.; Michelena, A.; Molina,F.; Morell, R.; Nogareda, C.; Oliva, M.;Pastor, N.; Piqué, M.T.; Sala, N.; Santive Capítol de llibre docent
El Impacto de la universidad en el ámbito económico y del conocimiento. El caso de la Universidad de Lleida 2010 Torres T, Enciso P, Farré M, Sala M. Article d'investigació
L'impacte econòmic de la Universitat de Lleida 2010 Enciso JP, Farré M, Sala M, Torres T. Article en revista divulgativa
La contractació en origen a Catalunya 2009 Allepuz R, Farré, M, Sala M,Torres, T. Llibre d'investigació
Apunts d'Accounting Planning and Managment 2009 Farré M Apunts docents
Eficàcia de la contractació en origen per a la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya en un context de creixement econòmic. Aportacions per a un debat 2009 Allepuz R, Farré, M, Sala M,Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Les persones grans i la seva dependència a la ciutat de Lleida 2008 Allepuz R, Enciso P, Farré M, Lapresta C. Llibre d'investigació
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
El Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Lleida 2007-2010. Una propuesta de mejora 2008 Farré M, de Lorenzo D, Casado N, Farré C, Gordillo A, Michelena A, Terrado J, Torne T, Valls M, Iglesias C. Editor actes congrés
Sectores manufactureros motores de la economía catalana 2008 Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Editor actes congrés
La intensidad comercial de la industria catalana con el resto de España y la Unión Europea. Capacidades y potencialidades. 2008 Torres T, Sala M, Farré M. Article d'investigació
Eficacia de la contratación en origen para la inserción laboral de la población extranjera en Cataluña. Aportaciones para un debate 2008 Allepuz, R.; Farré, M.; Sala, M.; Torres, T. Acta congrés
Apropament a la realitat de les organitzacions de productors de fruita i hortalissa (OPFH) catalanes dels competidors més rellevants 2007 Sala M, Farré M, Torres, T. Informes de recerca
The catalan agri-food industry 2006 Farre M, Sala M, Torres T. Capítol de llibre d'investigació
La indústria agroalimentària catalana 2006 Farre, M; Sala, M; Torres, T. Capítol de llibre d'investigació
Valoración económica del daño ambiental: el método de valoración contingente 2006 Farré M. Capítol de llibre d'investigació
Agrifood production in prespective 2006 Enciso JP, Farré M, Capítol de llibre docent
L'Avaluació continuada a la Facultat de Dret i Economia : adequació al nou Espai Europeu d'Educació Superior (maig 2005) 2006 Allepuz R, Areces MT, Armengol MT, Cabases MA; Camps N, Castillo MM, Codina J, Cortada N, Cos MP, Cristóbal E, Escardibul B, Farré M, Gómez MJ, Miquel S, Montegut Y, Padial A, Peralta T, Sabi X, Sala Llibre docent
La tributacio ambiental en l'ambit europeu i autonomic 2004 Castillo MM, Enciso JP, Farré M. Article d'investigació
L’economia de Lleida i els efectes de l’ampliació de la Unió Europea 2004 Allepuz R, Enciso JP, Farré M, Morell A, Sala M, Torres, T. Llibre d'investigació
El valor de uso recreativo de los espacios naturales protegidos. Una aplicación de los métodos de valoración contingente y del coste del viaje 2003 Farré M. Article d'investigació
Peripheries, Centres and Spatial Development in he New Europe. 43rd Congress of the European Regional Science Association 2003 Enciso JP, Farré M. Publicacions Multimèdia
L'impacte econòmic de la Universitat de Lleida 2003 Sala M, Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
El papel de los tributos locales como instrumento de política medioambiental 2002 Farré M, Enciso J.P. Capítol de llibre d'investigació
Fiscalitat Autonòmica i Medi Ambient 2002 Castillo M, Enciso JP, Farré M. Llibre d'investigació
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a element dinamitzador de la seva zona d'influència 2002 Farré M, Enciso JP. Article d'investigació
La globalización económica: significado y repercusiones 2001 Enciso JP, Farré M, Allepuz R. Capítol de llibre d'investigació
Efectes econòmics de la universitat en la ciutat 2001 Enciso JP, Farré M, Sala M, Torres T Capítol de llibre d'investigació
Globalización y Dependencia:Efectos de la mundialización sobre el desarrollo de los pueblos 2001 Allepuz R,Farré M. Llibre d'investigació
Estrategias de comportamiento y valoración de la formación de los estudiantes: un análisis aplicado 2001 Sala M, Farré M. Editor actes congrés
Requisitos de cualificación para el empleo. Itinerarios de formación e inserción profesional de los diplomados en Ciencias Empresariales. Enciso Rodríguez, JP (dir) 2001 Allepuz R, Blanco R, Enciso JP, Farré M, Morell A, Sala M, Torres T. Llibre d'investigació
Economic Growth and atmospheric pollution in Spain: discussing the environmental Kuznets curve hypothesis 2001 Roca J, Padilla E, Farré M, Galetto V. Article d'investigació
El projecte Diafanis d'avaluació ambiental 2001 Martín N, Vidal V, Farré M, Enciso JP. Article d'investigació
El impacto económico de la Universidad sobre la producción, la renta y el empleo local 2000 Sala M, Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
Incidencia territorial de la política universitaria 2000 Enciso JP, Farré M, Sala M, Torres T. Article d'investigació
Universities as regional economy revitaliting instrument 2000 Farré, M.; Sala, M.; Torres, T.; Enciso, J.P. Publicació electrònica
Estudio del impacto económico de la Universidad de Lleida sobre la economía regional: una aplicación input-output 1999 Enciso JP, Sala M, Farré M, Torres T Capítol de llibre d'investigació
El impacto económico de la Universidad: un estudio aplicado 1999 Torres T, Sala M, Enciso JP, Farré M. Editor actes congrés
Aplicació de la Política Ambiental Comunitària a Catalunya 1999 Flotats X, Farré M, Sans A. Review
Valoració econòmica dels espais naturals protegits. Una aplicació del mètode del cost del viatge al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1999 Farré M. Capítol de llibre d'investigació
El impacto económico de la política de descentralización universitaria: un estudio aplicado 1999 Sala M, Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
Valoració econòmica de la demanda de serveis recreatius. Una aplicació del mètode de valoració contingent al Parc Nacional 1998 Farré M. Capítol de llibre d'investigació
Estrategias territoriales ante la Unión Europea del s XXI. XIV Reunión de Estudios Regionales 1998 Enciso, J.P.; Farré, M.; Torres, T. Publicacions Multimèdia
Consideracions entorn la moneda única 1998 Enciso JP, Farré M, Torres T. Article d'investigació
La població femenina en el marc de l'activitat laboral a la ciutat de Lleida 1997 Farré M, Torres T. Article d'investigació
La participació de la Unió Europea en la conservació dels espais naturals protegits 1996 Farré M, Elias E. Article d'investigació
Estructura laboral i incidencia sindical a les comarques de Lleida. 1985-1993 1995 Oroval E, Armengo T, Allepuz R, Enciso JP, Farré M, Mir P, Morell A, Tena A. Llibre d'investigació