Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

JOVE MONTANYOLA, ANTONI

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL
Email: antoni.jovemontanyola@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 1 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 HISTÒRIA ECONÒMICA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 HISTÒRIA ECONÒMICA
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 HISTÒRIA ECONÒMICA
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 2 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL
Grau en Geografia - UdL 2 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 HISTÒRIA ECONÒMICA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 HISTÒRIA ECONÒMICA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 HISTÒRIA ECONÒMICA
Grau en Geografia - UdL 3 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL
Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic - UdL 4 FONAMENTS DE LA HISTÒRIA: TEMPS, SOCIETAT, CANVI
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup interdisciplinari d'estudis de desenvolupament i multiculturalitat (GIEDEM)
Tesis Any Direcció
Població, propietat i canvi social a Lleida (1780-1930) 2016 Alejandro Sánchez Suarez
Publicacions Any Autors Tipus
Història, economia, sistema i felicitat 2016 Jové, Antoni Article en diari
Frederic Vilà i la gestió universitària 2015 Jové Montanyola, Antoni Capítols altres llibres
La docencia de un maestro 2010 Antoni Jové; Antoni Passola; maria José Vilalta Capítols altres llibres
Dona, treball i propietat a la Lleida Contemporània (1780-1930) 2010 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
Manuel Fuster Arnaldo: L'alcalde que va modernitzar Lleida 2009 Antoni Jové Montanyola Article en revista divulgativa
La població 2009 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítols altres llibres
La revolució tecnològica en l'era de l'Alcalde Fuster 2009 Jové Montanyola, Antoni Article en revista divulgativa
Crònica del comerç a Lleida, 1938-2009 2009 Jové Montanyola, Antoni Mª Altres llibres
Presentación 2007 Bretón, V; García Pascual F; Jové A; Vilalta MJ. Capítol de llibre d'investigació
La obsolescencia de la aristocrácia en la novela galdosiana 2007 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
Ciudadanía y exclusión: Ecuador y España frente al espejo 2007 BRETÓN, Víctor; GARCÍA, Francisco; JOVÉ, Antonio y VILALTA, María José (Eds.) Editor llibre d'investigació
Història de Lleida. El segle XIX. 2004 JOVÉ, A; LLADONOSA, M; VICEDO, E. Llibre d'investigació
Clero y atraso económico en España 2004 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
La burguesía como categoría económica en la literatura del siglo XIX 2003 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
Historia, clases populares y familia en Galdós 2001 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
Los artesanos en Lleida a finales del Antiguo Régimen 2001 Huguet, Ramona; Jové, Antoni Acta congrés
Mariano Gomar de las Infantas 1995 Jové Montanyola, Antoni Mª Article en llibre
Manuel Soldevila Carreras 1995 Jové Montanyola, Antoni Mª Article en llibre
Propiedad de la tierra y crecimiento agario en Lérida (1785-1944) 1993 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
Una Universitat per Lleida 1990 Jové Montanyola, Antoni Article en revista divulgativa
Riquesa, espai urbà, i control polític a la Lleida de finals del segle XIX 1989 Jové Montanyola, Antoni Mª Capítol de llibre d'investigació
Lleida fa cent anys: estructura social i conjuntura econòmica 1988 Jové Montanyola, Antoni Article en diari