Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

TORRA CLOTET, FERRAN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: ferran.torra@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 FÍSICA I
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 FÍSICA
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 FÍSICA II