Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

GIL MESTRES, ADRIA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: adria.gil@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal QUÍMICA
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 QUÍMICA
Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada 1 QUÍMICA
PARS Enginyeries Industrials 1 QUÍMICA
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 QUÍMICA
Grau en Enginyeria Química - UdL 1 QUÍMICA
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 QUÍMICA
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 1 QUÍMICA
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 QUÍMICA
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 QUÍMICA
Grau en Biotecnologia - UdL 1 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA
Grau en Biotecnologia - UdL 1 TERMODINÁMICA I CINÈTICA QUÍMICA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 BIOQUÍMICA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 QUÍMICA
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 QUÍMICA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 2 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS I
Grau en Biotecnologia - UdL 2 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 QUÍMICA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 3 ADDITIUS I ALIMENTS FUNCIONALS