Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

ESCARDIBUL FERRA, BLANCA

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: blanca.escardibul@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 2 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 3 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 4 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 4 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
Aplicació de noves metodologies docents a la planificació i al desenvolupament de les matèries dels graus en ADE i Dret 12/01/2009 11/07/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Anàlisi de la situació econòmico-financera i de la capacitat i estructura productiva de les cooperatives fruiteres de la província de Lleida 19/11/1997 18/11/2000 PERE SABATE PRATS
Implantació del grau en administració i direcció d'empreses a la UdL en el marc de l'espai europeu d'educació superior 30/06/2008 29/06/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Publicacions Any Autors Tipus
Sexta parte: Las relaciones comerciales de la UE con África y Oceanía. Título del capítulo 24: Las relaciones bilaterales de la Unión Europea con Australia y Nueva Zelanda. Director: Antonio Blanc Alt 2023 Escardíbul Ferrà, Blanca Capítol de llibre d'investigació
Capitulo 8 las OPFH y el comercio exterior de fruta en Cataluña. El caso de las frutas de hueso: melocotón, nectarina y paraguayo. 2021 Cos Sánchez, Pilar; Escardíbul Ferrá, Blanca; Gallego Salse, Josep Maria Capítol de llibre d'investigació
La diversificación geográfica en los destinos de exportación de las empresas y cooperativas agroalimentarias. Influencia de los factores externos para su selección. 2021 Cos Sánchez, Pilar; Escardíbul Ferrá, Blanca; Colom Gorgues, Antonio Article d'investigació
Análisis de eficiencia no paramétrica de las cooperativas agrolimentarias españolas. 2021 Aldaz Ibáñez, Natalia; Millán Gómez, José S.; Moltó Aribau, Margarita; Escardíbul Ferrá, Blanca; Cos Sánchez, Pilar Article d'investigació
Capítulo 4 (segunda parte): Impacto del acuerdo Unión Europea-México 2020 Blanca Escardíbul Ferrà Capítol de llibre d'investigació
Clústers de países prioritarios para la exportación. 2019 Cos Sánchez, P.; Escardíbul Ferrá, B. Article d'investigació
Indicadors de competitivitat al cooperativisme agroalimentari a Catalunya (2006-2016) 2019 Cos Sánchez, P.; Aldaz Ibáñez, N.; Escardíbul Ferrà, B.; Millán Gómez, J.; Moltó Aribau, M. Llibre d'investigació
La influencia de la distancia psicológica en la evolución de los destinos de exportación. Un estudio exploratorio sectorial. 2017 Cos, P.; Escardibul, B.; Colom, A. Acta congrés
Clúster de países prioritarios de exportación 2017 Cos, P.; Escardíbul, B. Article en premsa
Els Destins d'exportació escollits per les empreses agroalimentàries de Lleida 2015 Cos, P.; Escardíbul, B. Article d'investigació
Els Destins d'exportació escollits per les empreses agroalimentàries de Lleida. 2015 Cos, P.; Escardíbul, B. Capítol de llibre d'investigació
Organització empresarial.Enunciats d'exercicis per a resoldre. Curs 2011-2012. Grau en Enginyeria Informàtica. Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2011 Escardíbul, Blanca; Moltó, Margarita. Publicacions Multimèdia docents
Guia de l'assignatura Fonamnets de Gestió d'Empreses. Inclou el programa, mètode d'avaluació, bibliografia, objectius de l'assignatura, etc. 2010 Escardíbul, B. Publicacions Multimèdia docents
Fonaments de Gestió d'Empreses. Enunciats d'exercicis per a resoldre. Curs 2010-2011. Grau en Administració i Direcció d'empreses (ADE). Universitat de Lleida. 2010 Escardíbul, B. Publicacions Multimèdia docents
Organització empresarial.Enunciats d'exercicis per a resoldre. Curs 2010-2011. Grau en Enginyeria Informàtica. Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2010 Escardíbul, Blanca; Moltó, Margarita. Publicacions Multimèdia docents
Fonaments de Gestió d'Empreses. Part teòrica. Curs 2009/10. Primer quadrimestre. 2009 Escardíbul, B. Publicacions Multimèdia docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2009/10. Primer quadrimestre. 2009 Escardíbul, B. Publicacions Multimèdia docents
Fonaments de Gestió d'Empreses. Part pràctica. Curs 2009/10. Primer quadrimestre. 2009 Escardíbul, B. Publicacions Multimèdia docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2009/10. Segon quadrimestre. 2009 Escardíbul, B. Publicacions Multimèdia docents
Guia de l'assignatura d'Organització i Administració d'Empresa I. Inclou el programa, mètode d'avaluació, bibliografia, objectius de l'assignatura, etc. 2008 Escardíbul, B.; Alonso, J. Altres
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2007/08. Segon quadrimestre. 2008 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2007/08. Primer quadrimestre. 2008 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2008 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2006/07. Segon quadrimestre. 2007 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Guia de l'assignatura d'Organització i Administració d'Empresa I. Inclou el programa, mètode d'avaluació, bibliografia, objectius de l'assignatura, etc. 2007 Escardíbul, B.; Alonso, J. Altres
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2006/07. Primer quadrimestre. 2007 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2007 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Investigación Exploratoria de la Situación económico-comercial del Bajo Cinca 2006 Cos Sanchez,Pilar; Escardíbul Ferrà, Blanca; Moltó Aribau, Margarita. Llibre d'investigació
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts 2006/2007. Primer quadrimestre. 2006 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2005 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
The new Organizational Structure and Its Virtual Function Economic Research 2005 Escardíbul, B.; Gil-Estallo, M.A.; Celma, D.; Aparicio, M. Article en llibre
Organització i Administració d'Empresa I: enunciats d'exercicis per a resoldre. 2005 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts. 2005 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts. 2004 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: enunciats d'exercicis per a resoldre. 2004 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2004 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2003 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts. 2003 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: enunciats d'exercicis per a resoldre. 2003 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: enunciats d'exercicis per a resoldre. 2002 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2002 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts. 2002 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: enunciats d'exercicis per a resoldre. 2001 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts. 2001 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2001 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'Empresa I: exercicis resolts. 2000 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Los acuerdos de cooperación de la Universitat de Lleida. Resultados del periodo 1994-1997. 2000 Ruiz M, Escardíbul B, Gómez JM, Cos P. Article d'investigació
Organització i Administració d'Empresa I: enunciats d'exercicis per a resoldre. 2000 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
Organització i Administració d'empresa I: capítol 5 i 13 del programa acadèmic. 2000 Escardíbul, B.; Alonso, J. Apunts docents
El comportamiento virtual, una nueva forma de hacer empresa 2000 Escardíbul B, Gil MÁ, Celma D, Aparicio M. Article d'investigació
The new organizational structure and its virtual functioning 2000 Escardíbul B, Gil MÁ, Celma D, Aparicio M. Article d'investigació
El centro de transferencia tecnológica de la Universidad de Lleida (CTT-Universitat de Lleida): Los acuerdos de cooperación Universidad-Empresa en el período 1994-1998 1999 Cabasés, M.A.; Escardíbul, B. i Gómez, M.J. Acta congrés
Universidad y territorio en el siglo XXI. La Universitat de Lleida en el desarrollo provincial 1998 M.Ruiz, P.Sabaté, B.Escardíbul, J.M.Gómez, C.Costa Capítol de llibre d'investigació
Desarrollo agroalimentario e internacionalización competitiva. Una investigación exploratoria en Lérida 1998 Colom A, Escardíbul B, Cristóbal E, Sáez E. Article d'investigació
Algunas reflexiones ante la evolución rural en el nuevo milenio. Desarrollo rural y nuevas políticas estructurales 1998 Colom A, Escardíbul B, Cristóbal E, Sáez E. Article d'investigació
Características financieras de las empresas adquiridas mediante una oferta pública de adquisición de acciones: El caso de España (1994-1996) 1998 Escardíbul B, Rovira R, Somoza A. Article d'investigació
El organigrama: una herramienta clave para conseguir el buen funcionamineto de nuestra empresa. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
Importancia y limitaciones del control en la empresa II: el cuadro de mando. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
Importancia y limitaciones del control en la empresa I. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
La matriz del B.C.G. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
El proceso productivo y la gestión. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
Estudio de la OPA de exclusión versus la OPA por el control total:evidencia empírica en España (1990-1995) 1996 Escardíbul B. Article d'investigació
La planificación en la empresa II. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
La planificación en la empresa I. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
La producción continua versus discontinua. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
El factor humano: uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta dentro de una empresa. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
La comunicación I. Un factor necesario para el éxito de un directivo. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
La gestión del riesgo financiero en las empresas II. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
La gestión del riesgo financiero en las empresas. 1996 Escardíbul, B. Article en premsa
¿Cómo elaborar los presupuestos? 1995 Escardíbul B, Roca I. Article d'investigació
Analysing Company Accounts 1995 Escardíbul B, Blake J, Roca I, Saura D. Article d'investigació
La gestión de la capacidad de producción 1995 Escardíbul, B. Article en premsa
Centralización versus descentralización I. 1995 Escardíbul, B. Article en premsa
Centralización o descentralización II: cuándo es adecuado descentralizar la autoridad. 1995 Escardíbul, B. Article en premsa