Double Bachelor's degree: Bachelor’s degree in Engineering in Industrial Organization and Logistics and Bachelor’s degree in Business Administration and Management

RIBELLES SANS, MARIA TERESA

Category: PERMANENT COLLABORATING LECTURER
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: ECONOMICS AND BUSINESS
Email: mariateresa.ribelles@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Administrative Management 1 COORPORATIVE LAW
Master's Degree in Administrative Management 1 ICTs APPLIED TO ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
Master's Degree in Administrative Management 1 INTERNSHIP
Master's Degree in Administrative Management 1 MASTER'S THESIS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 COMMERCIAL LAW
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 1 COMMERCIAL LAW
Degree in Business Administration and Management 1 COMMERCIAL LAW
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 COORPORATIVE LAW
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 ICTs APPLIED TO ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 INTERNSHIP
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 MASTER'S THESIS
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 2 COMMERCIAL LAW
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 3 FOREST POLICY AND LEGISLATION
Degree in Forest Engineering 4 FOREST POLICY AND LEGISLATION
Degree in Business Administration and Management 4 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 BACHELOR'S THESIS

Research

Research projects Start date End date Main researchers
Disseny de guies docents d'assignatures troncals i obligatòries de primer i segon curs en la diplomatura en relacions laborals seguint les orientacions ECTS 24/11/2006 23/11/2007 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
Publications Year Authors Type
Repoblaciones forestales: Análisis del marco legal 2000 J. Pemán, M.T. Ribelles, R. Navarro Llibre d'investigació
Repoblaciones forestales: Análisis del marco legal 2000 J. Pemán, M.T. Ribelles, R. Navarro CD-ROM
Nuevas normativas autonómicas en materia de pesca fluvial 1994 Mª Teresa Ribelles Sans Article en revista divulgativa
Los espacios de interés natural en Cataluña 1993 Mª Teresa Ribelles Sans Article en revista divulgativa